Strona została zablokowana

Celem weryfikacji jest jednoznaczne przypisanie strony do odpowiedzialnej za nią osoby oraz usunięcie stron nieaktualnych i nieużywanych. Strony, których właściciele pomimo naszych wezwań nie zweryfikowali swoich danych, zostaną usunięte z serwera po kolejnych 3 miesiącach od ostatniego wezwania.

W chwili obecnej możliwa jest weryfikacja samodzielna (poprzez kliknięcie na link w emailu, który otrzymałeś od nas) lub za pośrednictwem pracownika Opoki, dostępnego pod telefonem +48 605 440 016 od wtorku do piątku w godzinach 1030 – 1330.

W celu uregulowania zaległych płatności należy odszukać przesłane przez nas dokumenty (umowa, faktura, druk przelewu) lub, jeśli owe zostały zagubione lub wystąpiły inne kwestie związane z opłaceniem naszych usług, należy skontaktować się z nami pod numerem telefonu 14 626 08 08 od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 – 1400.